Vrijblijvend gesprek

Wij komen bij de klanten langs en kijken of er een wederzijds vertrouwen is voor het maken van een tuinplan.

Inventarisatie van het project.

Hier worden notities gemaakt ten aanzien van de maatvoering ( aanwezige beplanting en bebouwingen, etc.) en de wensen en eisen m.b.t. het te maken ontwerp.

Schetsontwerp en eventuele aanzichten

Naar aanleiding van de wensen en eisen van de klant wordt, samen met de creativiteit van de ontwerper, een ontwerp gemaakt met eventuele aanzichttekeningen die een goed beeld geven van de nieuw aan te leggen tuin.

Offerte

Tezamen met het ontwerp leveren wij een gedetailleerde offerte aan met hierin de te verwachten kosten van de realisatie van het project. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het aangegeven budget.

Uitvoering / begeleiding

Na een eventuele opdrachtbevestiging zullen wij zorg dragen voor een correcte uitvoering van het project. Ook is het mogelijk het project door Bram Bovenmars Tuinen te laten begeleiden, zodat bij uitvoering door de klant zelf of eventueel derden, alles in goede banen word geleid.

Oplevering

Bij de oplevering wordt er gekeken of er nog eventuele opleverpunten zijn, en wordt er gezorgd voor een goede nazorg.

Onderhoud van de tuin

Bram Bovenmars Tuinen kan u voorzien van de nodige informatie over het te plegen onderhoud. Natuurlijk kunnen wij voor onze klanten ook een onderhoudscontract maken, en zorgen voor en correcte uitvoering hiervan.