Deze privacy verklaring is van 01-02-2019.
Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is.

De persoonsgegevens

Bram Bovenmars Tuinen krijgt rechtstreeks (telefonisch, e-mail of via bekenden) persoonsgegevens van particulieren en bedrijven. Dat zijn naam (voorletters, voornaam, achternaam), telefoonnummer en e-mailadres. Die gegevens gebruiken wij voor het toesturen van informatie (algemene informatie over ons bedrijf, een ontwerp, offerte, overeenkomst of factuur).

De persoonsgegevens van iemand die een vraag stelt bewaren wij drie maanden.
In het klantenbestand bewaren wij de gegevens van particulieren en bedrijven waarvoor wij werkzaamheden hebben uitgevoerd. Wij doen dat om de mogelijkheid te hebben andere vergelijkbare aanbiedingen te doen.
Persoonsgegevens in de documenten van een opdracht bewaren wij in de financiële administratie gedurende de wettelijke betaaltermijn. De ontwerpen bewaren wij voor andere toekomstige ontwerpen.
Wij delen de gegevens alleen met derden als daar een wettelijke verplichting toe is of noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

De persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij om de verplichtingen na te komen die wij als werkgever hebben.

De website

Iedereen die onze website bezoekt laat gegevens achter. Wij verzamelen alleen gegevens voor de goede werking en het verbeteren van de website. Eenmaal geplaatste cookies zijn te verwijderen via de instellingen van de browser die u gebruikt.
De gegevens die wij op deze manier verzamelen delen wij niet met derden. We gebruiken die ook niet om informatie te verstrekken aan u, anders dan via de website.
Meer informatie over cookies staat op: https://veiliginternetten.nl.

Uw rechten

Op verzoek zal Bram Bovenmars Tuinen u een overzicht sturen van de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd. U kan daarna wijzigingen hierop doorgeven of verzoeken om het verwijderen van de gegevens uit ons klantenbestanden. Wij zullen dat binnen een periode van een maand uitvoeren. Gegevens in de financiële administratie worden bewaard conform de eisen van de belastingdienst.
Verzoeken stuurt u aan info@bovenmars.nl.
U heeft als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Bram Bovenmars Tuinen heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met onze leveranciers. De maatregelen zorgen ervoor dat:

  • alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben;
  • gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn;
  • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen en wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.